Verksamhet

Dykläger och andra roliga aktiviteter

Fridykarläger

Vi försöker anordna fridykarläger två gånger om året, ett på sommaren och ett på vintern.
Sommarlägret äger rum på Rävholmen i Göteborgs skärgård och vinterlägret äger rum i
badhuset i Mullsjö. Vinterläger brukar kombineras med någon form av utbildning (ex. HLR
och livräddning) och sommarlägret brukar fokusera på utomhusfridykning på olika nivåer.

 

Händelser

Utbildningar

  • Inga event

Logga in